Tecken på spelberoende

Självmedvetenhet är en dygd

Det gäller inom många områden men alldeles speciellt vad spel beträffar, och då kanske mer specifikt spel på nätet. Att spela hasardspel på internet är en företeelse som började omkring millennieskiftet. Efter att spelsajterna blivit fler, och att spelet kan bedrivas från olika plattformar där den lilla mobiltelefonen är ett viktigt redskap, har onekligen spelandet ökat. Och därmed även fällorna. Spelberoende är inget att leka med varför det bästa är att "mota Olle i grind". Uttrycket syftar på att man bör stoppa det onda redan innan det brutit ut. För de som spelar ibland eller ofta på nätet kan därför enkla självtest vara till god nytta för sin egen självkontroll. Det finns ett flertal sådana tester på internet och hos många nätkasinon. Ett av dessa är Mr Green med sitt kasino och betting, som till och med vunnit pris för sitt initiativ. Frågorna som ställs är enkla men det svåra är kanske att svara ärligt och uppriktigt. Men vad har var och en att förlora, testet behöver ingen annan känna till. Dock är det en del som kan fatta misstankar om andras spelande, särskilt närstående.

Tecken på spelberoende

Tveka därför inte och ta en liten tid med att svara på frågor som exempelvis:

Spelar du under arbetstid - svar; Ja eller Nej

Vill du täcka en spelskuld med att försöka vinna - svar; ja eller Nej

Spelar du längre perioder än vad som var tänkt från början - svar; Ja eller Nej

Hur ofta på senare tid känner du ånger eller ruelse för att du spelar mycket - svar; Aldrig, Ofta, Ibland eller Nästan aldrig

Brukar du öka insatserna för att få mer spänning - svar; Aldrig, Ofta, Ibland eller Nästan aldrig

Så kan frågorna se ut i självtestet och med dina svar som vägledning av dessa kan man se om det finns tendenser till spelberoende. Det gäller att upptäcka tecknen i tid medans hjälp är lite enklare. Rådgivning av exempelvis föreningar eller terapeuter är effektivare om de sätts in i tid.

Se upp och planera

Går spelberoendet överstyr hamnar den drabbade i både psykiska och ekonomiska problem. Samverkan av dessa faktorer kan vara oerhört svårt att bryta. Man räknar med att en eller två personer av tio ligger i riskzonen och det är illa nog. Ansvarsfullt spelande är att sätta gränser, hålla spelbudget både vad det ekonomiska och det tidsmässiga säger. Sätt upp en plan och följ den till punkt och pricka. Den som känner för att göra avsteg från planen avger med detta de första tecknen på spelberoende.